Sloeproeivereniging Trewes Friesland

Sloeproeivereniging Trewes Privacy Verklaring (AVG)

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Dit is de privacy verklaring van Sloeproeivereniging Trewes. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Sloeproeivereniging Trewes.
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens gebruikt worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Inleiding
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Sloeproeivereniging Trewes. Sloeproeivereniging Trewes is een vereniging met roeiende en niet-roeiende leden en donateurs/sponsoren. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Sloeproeivereniging Trewes verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Sloeproeivereniging Trewes neem dan gerust contact op!
bestuur@trewes.nl

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Sloeproeivereniging Trewes. Deze worden hieronder toegelicht:

01. Alle gegevens die Sloeproeivereniging Trewes over jou verzameld worden opgeslagen in een beveiligde omgeving van Dropbox.
Alleen bestuursleden kunnen via een inlog bij deze gegevens komen. Aftredende bestuursleden wordt de toegang ontzegd.

02. Lid worden, sponsoren en donateurs
Je voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer en Iban worden door Sloeproeivereniging Trewes verzameld via het daarvoor bestemde aanmeldformulier. Deze gegevens hebben we nodig voor het automatisch afschrijven van o.a. jouw lidmaatschapsgeld, om je e-mails (zoals nieuwsbrieven) te kunnen sturen en om verder in contact met je te kunnen blijven.

03. Contact opnemen via de website
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Sloeproeivereniging Trewes via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om contact met je op te kunnen nemen zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

04. Gegevens verwerken.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan met betrekking tot het lidmaatschap dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om met jou in contact te komen. Op het moment dat je contact opneemt met Sloeproeivereniging Trewes via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd.

05. Gegevens bewaren.
Jouw gegevens worden na beëindigen van jouw lidmaatschap voor onbepaalde tijd bewaard door Sloeproeivereniging Trewes tenzij je aangeeft om jouw gegevens te verwijderen.

06. Hosting
De website en back-ups van de website worden gehost bij Coco Nuts Hosting.

07. Social Media
Sloeproeivereniging Trewes verzameld foto's, video's en beeldmateriaal voor op Social Media. Deze media worden voor onbepaalde tijd bewaard. Als je niet voor wilt komen in deze Social Media dan kun je dit aangeven bij het bestuur. Het bestuur zal daar waar mogelijk, rekening houden met je wens.

08. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Sloeproeivereniging Trewes vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Sloeproeivereniging Trewes. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Daarnaast is er twee keer per jaar tijdens de algemene ledenvergaderingen de mogelijkheid om jouw gegevens na te kijken en aan te passen op juistheid.

09. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Sloeproeivereniging Trewes niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de site www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Sloeproeivereninging Tréwes
ADRES:
Harmen van Meekeren
Easterboarn 5
8495 NB Aldeboarn
Email: bestuur@trewes.nl

Privacy verklaring