Start- en finishopnames Trewes Grou 2017

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Video met Trewes 1, 2 en 3. Start- en finishopnames van de Grouster- en Aldeboarnster sloepen.

Beelden: J. Ouderkerken

Sloeproeivereninging Tréwes
ADRES:
Harmen van Meekeren
Easterboarn 5
8495 NB Aldeboarn
Email: bestuur@trewes.nl

Privacy verklaring